مراحل تولید آجر

مراحل تولید آجر

تهیه ی خاک مناسب خشت زنی و آجرپزی

ابتدا خاک رس را از معدن استخراج می کنند و پس از استخراج خاک مرغوب و اطمینان از خلوص آن خاک را به وسیله تسمه ی نقاله به محل مناسب سازی خاک منتقل می نمایند.

در محل مناسب سازی آجر کلوخه های بزرگ را سنگ شکن می کنند و آنهایی که قابل سنگ شکن کردن نیستند را به کل از خاک جدا می نمایند. از دیگر اقدامات مناسب سازی خاک جدا سازی مواد نباتی و گیاهان از خاک می باشد که در این مرحله انجام میگیرد.

*پس رسیدن به خاک مرغوب مورد نیاز آنرا سرند کرده و به محل آماده سازی به وسیله ی دستی یا نقاله انتقال داده می شود.

 

آماده سازی گل رس و خشت

پس از اتمام مرحله ی مناسب سازی خاک نوبت به تبدیل خاک رس مناسب به گل می رسد.
به مقدار 30 در صد آب  به صورت آخوره ای به خاک اضافه می شود تا خمیر اولیه گل ایجاد شود و گل اولیه وارد داستگاه ی با حالت مکنده و در حین ورز دادن گل آن را هوا زدایی می کند و توسط سیستم قالب زنی دستگاه شاکله آجر مورد نیاز تولید و نهایتا توسط نخ آجر در ابعاد مورد نیاز بریده می شود. نهایتا بعد از تولید خشت مورد نیاز توسط نقاله به خشک کن انتقال داده می شود. به این روش خشت زنی به روش نرم و خشت زنی به روش سفت گفته می شود با این تفاوت که در خشت زنتی به روش سفت درصد آب اضافه شده به خاک کمتر از 25 درصد می باشد.

روش تولید آجر پرسی

ابتدا در حدود 10درصد وزن خاک به آن آب اضافه می‌شود تا دانه‌های موجود مرطوب شوند. بعد از مرطوب کردن خاک فشاری با تقریبا ۸۰کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع توسط دستگاه پرس بر آن وارد می‌شود و خشت به وجود می‌آید. در این مرحله دیگری نیازی به خشک‌کردن خشت نیست و مستقیم محصول مورد نیاز را به کوره می برند و با دمای مورد نیاز محصول بسته به نوع محصول آنرا می پزند.

روش دیگر آماده سازی به شیوه ی سنتی

خاک مورد نظر را به صورت آخوره در آورده و با مقدار 30 درصد آب، خاک را می خیسانند. بعد از چند روز شروع به ورز دادن گل می کنند هنگامی که گل حالت خمیری به خود گرفت شروع به عملیات قالب زنی می نمایند.

پس از قالب زنی آجرقرار گیری خشت در هوای آزاد به مدت ۱۳_۱۵ روز می گذارند تا خشت ها خشک شوند و هنگامی که به اندازه کافی خشت ها خشک شد آن ها را داخل کوره برده و با دمای مورد نظر می پزند.

گل به چند روش قالب چهارتایی قالب مربع بدون ته، قالب جفتی، قالب کشیده بدون ته خشت زنی می شود.

مرحله ی آجر پزی

برای اینکه بتوان خشت ها را به کوره آجرپزی انتقال داد باید باید به یکی از این چند روش آنها را خشک کرده باشند

یکی از روشهای خشک کردن خشت  قرار دادن آن در فضای آزاد می باشد که در بالا به آن اشاره شد. و از دیگر روشها می توان به کوره حلقه ای شکل هوفمان و قرار دادن خشت در اتاقک‌های کوره یا نزدیک آن اشاره کرد. از روش های دیگر مانند اتاق گرم ( اتاق بلند و باریکی که از پایین آن هوای گرم عبور می کند و رطوبت از بالا ی خاج می شود) و کوره تونل گرم( خشت‌ها روی واگن قرار می گیرند و از یک سو هوای گرم وارد تونل می شوند. در پایان کار که خشت ها به انتهای تونل می رسند رطوبت خود را از دست می دهند) برای خشک کردن آجر استفاده می شود.

پس از  از خشک شدن، خشت‌ها در کوره چیده می‌شوند. نحوه چینش خشت‌ها باید به گونه ای باشد که گازهای داغ و شعله با به راحتی بتوانند از میان آن‌ها عبور کنند. به وسیله ی آتش گرمایی بین 800 تا 1200 درجه سانتی گراد  بین یک تا هفت روز به خشت می دهند که تبلور آب خاک رس می پرد و به مرور ملکول های خاک به همدیگر می چسبند تا به مقاومت نهایی برسند و به جسمی شبیه سنگ تبدیل شوند.

پس از اینکه خشت ها به مقدار کافی در کوره ماند و تبدیل به آجر شدند کوره را خاموش کرده و تخلیه ی کوره صورت میگیرد و نهایتا توسط تیم مجرب کنترل کیفیت آجر های بر حسب کیفیت جداسازی می وشند و با روش های مختلف بسته بندی می شوند.

ارسال دیدگاه